De slimme meter en privacy

Veel huishoudens hebben nog energieslurpende apparaten in huis. Het idee achter de slimme meter is dat het huishoudens beter inzicht geeft in het energieverbruik. Maar het onderwerp privacy en de slimme meter komt regelmatig terug in de media, zoals ook afgelopen zaterdag bij het programma Kassa. Is de slimme meter wel een slimme keus?

ODA en privacy
De slimme meter is een digitale meter voor elektriciteit en gas waarmee de netbeheerder de meterstanden op afstand kan uitlezen. Netbeheerders geven deze meterstanden alleen door aan de energieleveranciers. Energieleveranciers kunnen, op verzoek van de gebruiker, de meterstanden weer doorgeven aan zogenoemde Onafhankelijke Diensten Aanbieders, waarmee consumenten hun energieverbruik kunnen controleren. Journalist Jaap Meijers ontdekte onlangs dat een aantal van die bedrijven het niet zo nauw neemt met de privacy. Op bezoek bij Kassa was energiespecialist Erik Smith, hij bevestigde dit gegeven: “De veiligheid omtrent de slimme meter wordt geringer wanneer de gegevens over het eigen energieverbruik afgegeven worden aan anderen dan netbeheerders en energieleveranciers.”

Onderzoek goed met welke partij of welke oplossing je wilt werken
De slimme meter is zelf niet slim, het zijn de diensten en de apparaatjes die aan de meter gekoppeld worden die de energiedata interessant maken. Hiermee kunnen huishoudens flink energie en kosten gaan besparen. Kunnen huishoudens met slimme meters zichzelf beschermen en toch op een veilige manier inzicht krijgen in hun energieverbruik? “Vanuit duurzaamheidsoogpunt en financieel oogpunt kunnen consumenten goed gebruik maken van diensten en apparaten om energie te besparen”, aldus energiespecialist Erik Smith. “Je moet wel goed onderzoeken met welke partij of welke oplossing je gaat werken om die gegevens verrijkt te krijgen.”

De I-CE: een oplossing met 100% privacy van data
De beste oplossing voor inzicht in het energieverbruik met volledige privacy van data, is het koppelen van een extern apparaatje aan de slimme meter, waarbij de gegevens over het energieverbruik in huis blijven en dus niet naar een externe partij gaan. De I-CE van iNRG is één van de weinige apparaatjes op de markt waarbij deze lokale werking en de privacy van data vooropstaan. De gegevens over het energieverbruik gaan niet naar iNRG toe, maar zijn via de I-CE alleen in eigen huis traceerbaar en worden bovendien op het apparaatje zelf opgeslagen. In tegenstelling tot de I-CE, zijn er ook diverse apparaten waarbij er geen sprake is van een lokale werking evenals bij de ODA-diensten. Hierbij worden de gegevens van het energieverbruik eerst naar een externe partij verstuurd, waarna de gebruiker de gegevens vervolgens in kan zien via begrijpelijke grafieken.

Het uitlezen van de slimme meter stopzetten
De netbeheerder kan de functie om op afstand de meter uit te lezen uitzetten. Dit gegeven is niet in de uitzending van Kassa benoemd, maar biedt zowel huidige als toekomstige huishoudens met een slimme meter wel de mogelijkheid om hun energiegegevens extra te beschermen. Als een huishouden deze wens doorgeeft aan de netbeheerder, dient het huishouden voortaan zelf de meterstanden door te geven, maar kan een huishouden evengoed nog wel zelf het verbruik inzien middels het koppelen van een extern apparaatje aan de slimme meter. Een huishouden kan er altijd voor kiezen om de functie later weer aan te zetten.

Conclusie
De slimme meter is wel een veilig alternatief voor de oude traditionele meter. Pas wanneer huishoudens met een slimme meter toestemming geven aan Onafhankelijke Diensten Aanbieders (ODA’s) om hun verbruiksgegevens op detailniveau in te zien, kan de veiligheid van deze gegevens in gevaar komen. Daarom is het voor huishoudens belangrijk om goed te onderzoeken met welke oplossing voor inzicht in het verbruik zij willen werken. De beste oplossing voor inzicht met 100% privacy van data, is het aansluiten van een extern apparaatje aan de slimme meter, waarbij de gegevens van het verbruik alleen traceerbaar zijn in eigen huis. De I-CE van iNRG is één van weinige apparaatjes op de markt, waarbij de gegevens over het energieverbruik alleen traceerbaar zijn in eigen huis en op het apparaatje zelf worden opgeslagen. Daarnaast kan de netbeheerder de communicatiemodule van de slimme meter uitzetten. Op deze manier kan de meter niet meer op afstand worden uitgelezen door de netbeheerder en heeft alleen het huishouden toegang tot de eigen energiegegevens.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X