Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen

In het project Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen krijgt een groot aantal huishoudens van de gemeente Ooststellingwerf inzicht in hun energieverbruik. Hiervoor wordt het energie management systeem I-CE van iNRG toegepast. Het inzicht in het energieverbruik leidt tot een grotere bewustwording. Deze bewustwording kan bijdragen tot gedragsverandering waarmee ze flink op het energieverbruik kunnen besparen. Gedurende acht maanden organiseren de gemeente, iNRG en SAMEEN diverse activiteiten waarmee ze deelnemers gericht helpen met energiebesparing.

 

I-Balance

In de open-innovatie omgeving EnTranCe, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen/Energy Academy Europe, vindt het onderzoeksproject I-Balance plaats. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop vraag en aanbod van elektriciteit of aardgas bij de toepassing van decentrale energiebronnen (als wind- en zonne-energie), in evenwicht wordt gehouden. Partners in dit project zijn Hanzehogeschool Groningen, TNO, iNRG, Westland Infra, GasTerra, GasUnie, St.Hooghalen Duurzaam en RWE Innogy Windpower Netherlands. http://www.en-tran-ce.org/project/i-balance

 

EnLight

EnLight heeft als doel de complete functionaliteit van LED-verlichting te exploiteren middels baanbrekende innovaties op het gebied van geïntegreerde verlichting. Het project omvat ook innovaties op het gebied van verlaging van het energieverbruik met nog eens 40 procent ten opzichte van de hedendaagse led systemen. iNRG speelt in dit project vooral een rol op ICT gebied. Naast iNRG nemen onder andere de Nederlandse organisaties Philips, PlugWise, TNO, TU Delft en TU Eindhoven deel aan het project. Voorbeelden van buitenlandse deelnemers aan het project zijn Osram, Fraunhofer en PKC Group. http://www.enlight-project.eu

 

HRe in Cascade

Op EnTranCe wordt de toepassing van de HRe-ketel in cascade opstelling onderzocht. In het bedrijfsleven zal de HRe-ketel vooral functioneren in deze cascadeopstelling. Hierbij dient de cascade opstelling met HRe-ketels als alternatief voor grote cv-installaties. Door ketels aan elkaar te koppelen is de verwachting dat het rendement van de HRe-ketel aanzienlijk toeneemt. iNRG neemt samen met onder andere GasTerra deel aan dit onderzoek. 

FPAI / VIOS – Virtual Infrastructure Operating System

Smart Grid systemen worden door veel verschillende partijen ontwikkeld. Deze systemen zijn daardoor niet of slechts beperkt uitwisselbaar met elkaar. Alleen wanneer Smart Grid systemen goed met elkaar kunnen samenwerken is het mogelijk om de schaalgrootte te bereiken die nodig is om duurzame en decentrale energiebronnen efficiënt in te kunnen zetten. Het FPAI/VIOS project neemt het initiatief om een betere samenwerking tussen de verschillende systemen te realiseren. Partners in dit project zijn Alliander, iNRG, Technolution en TNO.
 

1000 slimme huishoudens

Het project 1000 slimme huishoudens is opgezet rondom slimme energiemeters en energie management systemen, met als doel huishoudens energie te laten besparen. Om dit doel te bereiken hebben diverse regionale MKB-bedrijven, waaronder iNRG, een energie management systeem ontwikkeld waarmee huishoudens zo veel mogelijk energie kunnen besparen. Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht om het effect van de verschillende toepassingen te vergelijken. Na een testfase onder 30 huishoudens, wordt de uitrol van de slimme energiemeters en de beste toepassing vergroot tot (ongeveer) 1000 huishoudens.  www.1000slimmehuishoudens.nl

 

Meppel Energie

In de Meppeler nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen (444 woningen) wordt een hybride warmtesysteem ontwikkeld op biogas. Hierbij wordt een biogas-WKK (warmtekrachtkoppeling) gebruikt om warmte en elektriciteit te produceren. De warmte wordt gebruikt om een deel van de woningen via een warmtenet van verwarming en warm tapwater te voorzien. De elektriciteit wordt gebruikt om met behulp van warmtepompen warmte en koude te leveren aan een ander deel van de huizen. Partners in dit project zijn gemeente Meppel, RENDO Duurzaam, iNRG, TU Delft en Universiteit Twente. http://www.meppelenergie.nl

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X